Pentru a vizualiza ordonantele in format PDF aveti nevoie de Adobe Reader! (descarca)

Ordonanta 27 privind modificarea si completarea Legii Nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului . (descarca fisierul PDF)

  Adresa Autorizati Ordonanta Nr. 27/2008 (descarca fisierul PDF)

 

Ordonanta de urgenta nr. 70/2001 din 17/05/2001, pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996. (descarca fisierul PDF)

 

 

Ordonanta de urgenta nr. 41/2004 din 17/05/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996. (descarca fisierul PDF)

Decret Lege Nr. 115/1938. (descarca fisierul PDF)  

Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate. (detalii)

 

Continutul documentatiilor necesare intabularii dreptului de proprietate asupra unui imobil neinscris in cartea funciara. (detalii)

 

 

Continutul documentatiilor cadastrale pentru inscrierea in cartea funciara (detalii)

 

 Hotărâre nr. 1210/2004 din 29/07/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (descarca fisierul PDF)

 
 

Hotarare nr. 869/2005 din 28/07/2005 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (descarca fisierul PDF)

 

Legea nr. 7/1996 din 13/03/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare (descarca fisierul PDF)

 

 

Legea nr. 247/2005 din 19/07/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente (descarca fisierul PDF)

 

 Titlul XII al Legii nr. 247/2005 din 19/07/2005 - Modificarea si completarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (descarca fisierul PDF)  

 Legea nr. 499 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 (descarca fisierul PDF)

 

 Legea nr. 78/2001 din 26/02/2002, privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 (descarca fisierul PDF)    Legea fondului funciar nr. 18/1991 (descarca fisierul PDF)


 


 

 

Copyright © 2008 KYO INC | Toate drepturile rezervate.  Web design by Kyo