• Documentatii de intabulare- Documentatii necesare intabularii dreptului de proprietate- prima inscriere ( terenuri, constructii, apartamente)
 •  
 • Documentatii C.U. actiuni notariale – alipiri, dezlipiri, insrierea dezmembramintelor
 •  
 • Documentatii modificari de limite de proprietate si suprafata in cartea funciara
 •  
 • Planuri topografice – P.A.C., P.U.D., P.U.Z
 •  
 • Inscrierea constructiilor in cartea funciara
 •  
 • Trasari – Trasari de constructii civile si industriale, trasari de parcele
 •  
 • Documentatii  tehnice  cai  de  comunicatii  si  retele  edilitare
 •  
 • Documentatii  scoateri terenuri din  circuitul  agricol  si  forestier
 •  
 • Expertize  extrajudiciare
 •  
 • Intabulari  sentinte.
Copyright © 2008 KYO INC | Toate drepturile rezervate.  Web design by Kyo